Tahsin Bakırtaş

Üyelik süresi

1 ay 1 hafta
Ad - Soyad
Tahsin Bakırtaş
Unvan
Prof.Dr.

Yazarın Yazıları

14 Temmuz 2021’de Resmi Gazetede yayınlanan “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları İle Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik”, Türkiye’de Varlık Yönetim Şirketleri ile ilgili bir dizi yeniliği ortaya koymaktadır. İlgili yönetmeliğin 14.

Ödemeler Bilançosu; cari işlemler, sermaye, finans ve net hata-noksan hesapları ile bu hesapların sonucunda oluşan farkı belirleyen rezerv varlıklardan (ki ödemeler bilançosu açığı/ fazlası olarak da adlandırılır) oluşmaktadır.

Avro bölgesi, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik odaklı politika tartışmaları, bu bölge ve ülke merkez bankalarının COVID-19 Pandemisine yanıt olarak geçen yıl uygulanan süper teşvik önlemlerini ne zaman ve ne kadar hızlı geri çekmesi gerektiği sorusu etrafında giderek daha yoğunlaşmaktadır.

Covid-19 salgını ile ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal sorunları hafifletmek ve ortadan kaldırma adına, başta ABD’nin yeni Biden Yönetimi ve AB  eksenli girişilen çabalar, dünyada yeni bir tartışmayı da ortaya çıkardı.

Enflasyon sihirli bir sözcük gibi, tüm halkın gündelik konuşma dilinde yer almaktadır. Bireylerin mutfaklarındaki yangın olarak görülür. Siyasi partilerin iktidar olma vaatlerinde enflasyonu yenmek en büyük hedeflerden birisidir. Çünkü enflasyon bir anlamda bireylerin yaşam maliyetidir; yaşam kalitelerinin belirlenmesinde etkin rol oynar.

Türkiye’yi yöneten ekonomi takımı, son dönemlerde, swap anlaşmaları yaparak mevcut döviz zorluklarını aşarak ekonomiyi kurtaracağını düşünmektedir. TCMB Başkanı da son yaptığı açıklamada TL’nin değerini korumada ve oynaklığı azaltmada swap anlaşmalarının önemine vurgu yaparak, 4 yeni ülke ile swap anlaşma görüşmelerinin müjdesini vermiş.

Türkiye’de mafya-devlet-siyaset- iş insanı ilişkilerinin varlığı hep tartışılır olmuştur. Gelişmekte olan bir ülkede sermaye birikimi oluşturulamamışsa, bu ilişkiler ağında gelişen bir sermaye birikim sürecine de tanıklık etmek zorunda kalıyoruz.

ABD’nin Merkez Bankası Sistemi - Federal Reserve ya da FED-‘in aylık  toplantıları ekonomiyi yönlendiren piyasalar için kurulu saat işlevi görmektedir.

 

İlerici Kalkınma modeli, gelişmekte olan ülkelerin dünya sistemi içerisinde kendi yapısal dönüşüm stratejisini geliştirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Türkiye’deki şu anki ekonomik düzene karşı yapısal dönüşüm stratejisini geliştirmek öncelikli bir bakış açısı olmalıdır. Bu stratejinin öncelikleri;

 

TUİK’in bu hafta başında açıkladığı verilere göre, Türkiye 2021 yılının ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Bu rakam, 2020 yılın ilk üç ayına göre 2021 yılının ilk üç ayında yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin fiziki değerinin %7 arttığını ifade etmektedir. Yani daha önce 100 birim mal ve hizmet üretirken şimdi 107 mal ve hizmet üretmekteyiz.

 

Son günlerde Türkiye’de Devlet- Mafya-Siyaset- Zenginleşme üzerine yoğun tartışmalar yapılmakta; 1996’da “Susurluk Kazası” ile görünür hale gelen ve günümüzde de devam ettiği iddia edilen bu yapı içinde mafyalaşan ekonomi de tartışmanın odağına oturtmaktadır.