ENAG'ın son enflasyon rakamı dudak uçuklattı!

ENAG'ın son enflasyon rakamı dudak uçuklattı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekonomik gelişmeler raporunu yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici fiyatları (TÜFE), mayıs ayında yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon son 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 73,50'e yükseldi.

Son dönemlerde iktidarın hedefinde olan Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonu yıllık bazda yüzde 160,7 olarak hesapladı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına alternatif hesaplar yapan ENAG'ın, 'Aylık Ekonomik Analiz Raporu'na göre, "FED’in para politikası patikasında faiz artışlarının devamının geldiğini ve 75 bp faiz artışı ile birlikte son 30 senenin en yüksek faiz artışının yapıldığını gözlemledik. Geçen sene tespitini yapmış olduğumuz yüzde 2’lik bir enflasyon hedefine yakınsama ile ilgili para politikasındaki bu sert duruşun finansal piyasalarda kırılma yaratana kadar devam edeceğini düşünüyoruz" denildi.

Rapora göre, "ECB (Avrupa Merkez Bankası) söylemlerinde de saydığımız bu sebepler ile birlikte para politikasında sert faiz artışlarına başlanacağı beklentileri piyasaları yönlendirir biçimde yer bulmaya başladı. OECD raporları da küresel ekonomik büyümenin daha da azalacağını belirtir nitelikte olmasıyla birlikte tahminlerimize dayanak oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ekonomiyi etkileyen iç faktörlere yer verilen raporda şu ifadeler dikkat çekti

"Küresel ekonomide oluşan resesyonun ve gelişmiş ekonomilerde oluşabilecek stagflasyon tehlikesine karşı para politikalarında ve maliye politikalarında önlem setleri oluşturulmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle bütçe vergi gelirlerinin %214 artmasına rağmen enflasyon ve dış borçlanmanın giderek arttığını gözlemliyoruz.

Ayrıca yabancı yatırımcıların finansal piyasalardaki çıkışın 6 aylık dönemde 4,6 milyar $ olduğunu da hatırlatmak isteriz. İthalattaki enerji kaynaklı dış borcu arttırır niteliğin, CDS priminin 800 üzerinde seyretmesinden ve döviz kuru seviyelerinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Aylar önce uyardığımız KKM (Kur Korumalı Mevduat) için 3 ayda 21 milyar TL bütçeden ödendiği ve KKM'ye 40 milyar TL yeni bütçe tahsis edildiği görüldü. Bu uygulamada ve benzeri para ve maliye politikalarında yapılan yanlışların bedeli de doğrudan ve dolaylı olarak piyasalarda enflasyonist baskı yaratmaktadır.

Giderek artan döviz bazlı borçların ve cari açıktaki artışın böyle bir küresel resesyon döneminde ödemeler dengesinde yaratabileceği iflas riskine karşı önlem setleri uygulanmasını ve akılcı bilime dayalı politikalara dönülmesini daha geç olmadan ivedilikle tavsiye ediyoruz."

 

Haber Kategorisi
Ekonomi
Etiketler
ENAG
Haziran 2022 Dönemi Ay Ortası Ekonomik Gelişmeler Raporu